Steden moeten veel meer worden ingericht op wat mensen nodig hebben. Ontwerpers en politici hebben bijvoorbeeld nog steeds te weinig aandacht voor goede verbindingen tussen woningen en voorzieningen, voor veilige wandelroutes en voor groen en straatmeubilair dat mensen uitnodigt om elkaar te ontmoeten.

Een simpel voorbeeld: De jaarlijkse kosten van ouderen die vallen – ook op straat – bedragen een paar honderd miljoen euro. Als ze niet voortdurend moeten kijken waar ze lopen of met hun rollator dreigen om te kieperen dan kan dat bedrag waarschijnlijk al een stuk omlaag. Verder is bijna een op de drie mensen eenzaam.

In een aantal gevallen kunnen ze hun eigen woning niet meer uit vanwege drempels of trappen.

Dus komen ze ook niemand meer tegen op straat. Als bijvoorbeeld corporaties daar meer op gaan letten dan scheelt dat wederom een beroep op de zorg. Een goede woonomgeving houdt mensen bovendien langer vitaal en dus zelfredzaam. Het behoud van de eigen mobiliteit van mensen in brede zin (in huis en in de – directe – omgeving) blijkt een van de belangrijkste beslismomenten voor het inroepen van hulp, de aanschaf van extra voorzieningen of van het opgeven van het eigen huishouden. Langer zelfstandig wonen is er dus van afhankelijk.

Toegankelijkheid levert geld op. Het zou als verdienmodel onderdeel moeten zijn van het gemeentelijk begrotingsbeleid. Dan kan tegelijkertijd de vanzelfsprekendheid worden aangetoond van samenwerking tussen de sectoren welzijn en ruimtelijke ordening of openbare werken, want toegankelijkheid zit nu juist in de infrastructuur.

Ik heb maar één keer meegemaakt dat een gemeente de welzijns- en infragelden bij elkaar legde om een optimale toegankelijkheid in de stad te realiseren. Economische en maatschappelijke opbrengsten – zoals zelfstandigheid en zelfredzaamheid – gaan hierbij samen.

Een voor mensen met en zonder een (fysieke/verstandelijke) beperking optimaal toegankelijke openbare ruimte bespaart kosten voor gemeenten en/of zorgorganisaties.

Ook levert toegankelijkheid potentiële nieuwe klanten op voor horeca, winkeliers en voor diverse andere partijen. Want zo’n 3 miljoen mensen in Nederland heeft een bewegings- of andere beperking.

Hoezo te weinig omzet?

Meer info? Neem Contact met ons op !